Lokala regler


LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2021 FÖR STRÖMSHOLMS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.stromholmsgolf.se)
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL, (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1 Out of bounds (Regel 18.2)
Vid spel på hål 6 är gränsen till vänster mot hål 7 definierat av vit/svarta pinnar out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 6. Vid spel från hål 7 är de oflyttbara tillverkade föremål. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

Vid spel på hål 7 om bollen passerar de svarta pinnarna till vänster skall den spelas vidare som den ligger. Skyddsnätet är ett oflyttbart tillverkat föremål från bägge håll!

2 Pliktområden (Regel 17)
Alla omarkerade diken är röda pliktområden. Gränsen till pliktområdet går där marken bryter av ned mot diket. (enligt definitionen för röda pliktområden).

3. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3. Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.

4. Stora eller hårda myrstackar på banan är enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

5. Dräneringar fyllda med sand/grus.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet och är inte mark under arbete.
 3. Avståndsplattor på fairway, samt plasttofsar, som markera avstånd till greenens mitt.
 4. Orange plasttofsar som visar främre Tee

 c) Spelförbudszoner

 1. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 2. De unga träden identifierade av orange band eller stödpinnar är spelförbudszoner:
 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 16.1f.

c) Skyddsnätet vid greenen till hål 7 är icke längre en organisk del av banan

Nätstolparna som håller nätet är vitmålade på sidan mot hål 6 och är out of bounds. Lättnad tillåts inte för oflyttbara tillverkade föremål, nätet, utanför banan (out gränsen).

På hål 7 är stolparna svartmålade och stolpar och nät betraktas som ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.1b. Nätets staglinor betraktas som oflyttbart tillverkat föremål på både hål 6 och hål 7.

5 Begränsningar i att använda speciell utrustning
Persontransportmedel, motoriserade transportmedel
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6 Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet
a Sätt att avbryta och återuppta spelet (Regel 5.7)
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

b Paus
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

2. VILLKOR FÖR TÄVLING
Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras enligt tävlingsinbjudan. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

2.2 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

a. Enligt tävlingsinbjudan.
b. Eller alternativt:
Startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till handicap 54). Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

2.3 Tee i klubbtävlingar
I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen.

Undantag: Flickor till och med det år de fyller 12 år, kvinnor från och med det år de fyller 60 år får välja att spela från orange tee. Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

2.4 Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 1 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

2.5 Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

2.6 Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 3.3b när spelaren har lämnat tävlingskansliet med bägge fötterna.

2.7 Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

3.1 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

3.2 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

3.3 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

3.4 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

3.5 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

3.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

3.7 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

3.8 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

3.9 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

3.10 Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

3.11 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet tvärs hålets spelriktning.

3.12 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid klubbhuset efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Strömsholms GK:s styrelse 2021-06-03.