Stadgar


Strömsholm Golfklubb är stiftad 13 maj 1991 och medlem i SGF som medlem nr 386. Stadgarna för Strömsholms GK är fastställda 1991-05-13 och reviderade senast 2012-03-29.

Stadgar är ett viktigt stöd och ett bra hjälpmedel för styrelsen och medlemmarna. När det dyker upp frågor är stadgarna ett bra stöd för att fatta rätt beslut. Stadgarna är ett avtal mellan medlemmarna som klargör spelreglerna för föreningen.

Stadgarna innehåller bland annat föreningens målsättning och ändamål, föreningens hemvist, hur medlemsavgiften bestäms, antalet styrelseledamöter, revisorer och mandattid, hur styrelsen utses, dagordning för årsmöte/årsstämma etc. 

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik