Styrelsen


Styrelsen 2024

Staffan Schmidt

Staffan Schmidt, Ordförande.

Mickel Wallentin

Mickel Wallentin, Ledamot/ Vice Ordförande.

Ulf Knutsson

Ulf Knutsson, Ledamot/ Kassör

Tord Käck

Tord Käck, Ledamot/ Sekreterare.

Inger Danred

Inger Danred, ledamot

Joachim Svärdh

Joachim Svärdh, ledamot

Anette Wallentin

Anette Wallentin, ledamot

Helena Reigans

Helena Reigans, suppleant