Bli medlem 2023


Medlemsavgifter 2023


Senior från 27 år

4 500 kr
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 4 100 kr

Äldre Junior 22-26 år

2 600 kr
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 2 200 kr

Yngre Junior 16-21 år

1 700 kr
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 1 300 kr

Ungdom 12-15 år

1 100 kr
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 700 kr

Greenfee/ Distansmedlem

1 700 kr
 • Inkluderar 4 greenfeecheckar, därefter ordinarie greenfee.
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 1 300 kr

Vardagsmedlem

2 000 kr
 • Fullvärdig medlem i annan klubb i Västmanland eller angränsande län. Gäller endast vardagar
 • Medlemsavgift: 400 kr
 • Spelavgift: 1 600 kr

Barn upp till 11 år

400 kr
 • Medlemsavgift: 400 kr

Erbjudandet till Nya medlemmar


Vi lämnar 600 kr rabatt på spelavgiften för fullvärdigt medlemskap till seniorer det första året Du blir medlem hos oss.
Detta gäller endast om Du inte varit medlem under de senaste två åren.