Försäkring


Försäkringen gäller för dig som är medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF). I dokumentet finner du en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen. Fullständiga villkor kan beställas från Folksam. 

Medlemsförsäkringen består av:

• Ansvarsförsäkring för person och sakskada oavsett vårdslöshet.

• Olycksfallsförsäkring inkluderande krisförsäkring.

FörsäkringFolksam: försäkringsvillkor