Utbildning


Strömsholms GK genomför utbildningar bland annat i form av Grönt Kort-kurser, regelträffar, prova-på-golf, träningar för klubbens Pro samt andra insatser med syfte att öka kunskapen om golfen som spel. Representanter från klubben deltar även på möten, träffar, utbildningar som genomförs av Västmanlands Golfförbund och Svenska Golfförbundet – allt för att vi ska vara uppdaterade på nyheter och annat som har betydelse för klubbens utveckling.

I menyraden till vänster hittar du klubbens Grönt Kort-kurser samt träningar som genomförs i klubbens regi. 

På hemsidan under fliken Pro finner du information om aktuellt från klubbens Pro Anders Juhlin.