Kommittéer


I klubben finns ett antal kommittéer som anordnar aktiviteter för klubbens medlemmar – allt från utbildningar, träningar, tävlingar, banskötsel, miljöarbete, trivselaktiviteter, golfresor och annat trevligt i golfens tecken. Tack vare det ideella engagemanget och all den tid som alla bidrar med i klubbens verksamhet så kan vi erbjuda en välkomnande klubb med en golfbana i toppskick.

Vill du engagera dig i Strömsholms GK? Hör av dig till någon kontakt i klubbens kommittér, styrelse eller kansli.

Kommittéer: