Arbetet fortsätter på 4:ans green


Grundjobbet på 4:ans green är gjort. Dags att rulla ut färdig gräsmatta. Vi fortsätter onsdag den 27/9 9:00 – 12:00. Ju fler vi är desto lättare blir det att göra jobbet. Ta med fika.