Kick Off 2023 för klubbens Oldboys


Program

När:Tisdagen den 18 april 2023 kl.10.00
Var:Strömsholms GK, klubbhus o bana.
Hur:Öppet hus för klubbens oldboys.

Kl 10.00 Klubbhuset

Presentation av Oldboyskommittén 2023
Information om årets program, Antikrundan
Information om nya regler
Information om utfört arbete på banan
Information från klubbens styrelse
Information om vårresan
Ansvariga seriespel. H 65 o H75
Information från klubbens Pro Anders Juhlin
Övriga frågor
Kaffe och smörgås serveras

Kl 11.30 (cirka) Spel, om banan är öppen eller ranchövning

Välkomna hälsar

Oldboyskommittén