Kick-off Oldboys 26 april


Välkommen till kick-off 2022 för klubbens oldboys.

När: Tisdagen den 26 april  2022 kl: 10.00 

Var: Strömsholms GK, klubbhus o bana.

Hur: Öppet hus för klubbens oldboys.

Program  

  • Presentation av Oldboyskommittén 2022  (Jan-Erik Levin)            Information om årets program, Antikrundan ( Bo Granath)
  • Information om pccsystemet (Jan-Erik Levin)
  • Information om utfört arbete på banan ( Bankommittén )
  • Information från klubbens styrelse ( P-A Eldenfalk )
  • Information om vårresan ( Lars Olah )
  • Ansvariga seriespel.  H 60 Lars Melin och H70 Urban Ekman
  • Information från klubbens Pro Anders Juhlin
  • Övriga frågor    

Kaffe och smörgås serveras

Kl 11.30 (cirka) Spel, om banan är öppen  eller ranchövning

Välkomna hälsar

Oldboyskommittén