Alla golfintresserade damer


Program:

  • Presentation av damkommittén
  • Ev presentation av Tomas och Marie (om de är hemma)
  • Information om årets matchspel för damerna
  • Information om damernas seriespel D 70
  • Information om VGDF:s Individuella singelserie
  • Information om säsongens spelupplägg
  • Information om årets golfresa

Förtäring:

  • Landgång, kaffe och kaka. Medlem betalar 50 kr, resten subventioneras av damkommittén.

Anmälan på sms till Catarina 070 336 18 89 eller Helena 070 783 91 53 senast 18 april. Finns ingen bemanning på kansliet därav anmälan på sms.

Välkommen hälsar damkommittén
Helena, Monica, Camilla och Catarina