Vår banchef Sören slutar på klubben


Vår sedan många år uppskattade banchef, Sören Szilagyi, har sagt upp sig och slutar den 30/11 2023.

Vi tycker självklart att det är tråkigt att Sören slutar och kommer att jobba hårt för att banan även fortsättningsvis ska hålla den höga standard som varit Sörens signum. Vi tackar Sören för de gångna 15 åren och önskar Dig lycka till.

Processen för att hitta en ersättare startar omgående.