Ett stort tack till alla våra sponsorer som stöttat klubben


Ett stort tack till alla våra sponsorer som stöttat klubben under året. Grattis till vinnarna bland er sponsorer som deltog på den årliga Sponsorgolfen, fredag 15/9.

Strömholms Golfklubb
Marknadskomitten