Kick Off 2024 för klubbens Oldboys


Program

När: Tisdagen den 23 april 2024 kl.10.00

Var: Strömsholms GK, klubbhus o bana.

Hur: Öppet hus för klubbens oldboys.

Kl 10.00 Klubbhuset

  • Presentation av Oldboyskommittén 2024
  • Information om årets program, Antikrundan
  • Information om regler
  • Information om utfört arbete på banan
  • Information från klubbens styrelse
  • Information om vårresan
  • Ansvariga seriespel. H 65 o H75
  • Övriga frågor
  • Kaffe och smörgås serveras

Kl 11.30 (cirka) Spel, om banan är öppen eller ranchövning

Välkomna hälsar
Oldboyskommittén