Miljökommittén


Miljökommittén arbetar för, och genomför aktiviteter som bidrar till en bättre miljö. Miljökommittén ansvarar bland annat för att uppdatera klubbens miljöplan och riskanalysen för arbetsmiljö samt hanterar miljörelaterade ärenden med myndigheter och andra intressenter. Kommittén genomför intern revision avseende miljö och arbetsmiljö samt bevakar vattenprovtagning i sjön närliggande golfbanan. 

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på miljökommitténs arbete? Hör av dig till någon i miljökommittén. 

Miljökommittén
Tuomo Räsänen
Anders Randelius
Bo Ohlsson
Joachim Svärdh