Damkommittén


Damkommittén arbetar för att fler damer väljer att spela golf samt engagera sig i klubbens verksamhet. Damkommittén anordnar bland annat träning- och tävlingskvällar varje onsdagskväll, samordnar lag till distriktets damserie, har utbytesträffar med andra klubbar, genomför resor och andra trivselaktiviteter för klubbens damer.

Vi finns även på facebook i en sluten grupp öppen för damer i Strömsholms GK – du hittar oss om du söker på ”Damernas Strömsholms GK”. I gruppen informerar vi bland annat om aktiviter, tävlingar och annat som är på gång.

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på aktiviteter som damkommittén anordnar? Hör av dig till någon i Damkommittén:

Damkommittén
Helena Reigans
Catarina Fornander
Camilla Nordwall
Monica Everland