Marknadskommittén


Marknadskommittén arbetar för att knyta kontakter och skapa goda relationer mellan Strömsholms GK och olika samverkanspartners. Som samverkanspartner kan du eller ditt företag tillsammans med klubbens marknadskommitté skräddarsy ett eget paket som utgår från dina/era förutsättningar – alternativen är många.

Varje år bjuds alla samverkanspartners in till den sponsorgolf som genomförs under hösten – en uppskattad tävling där klubben vill visa sin tacksamhet för varje enskilds samverkanspartners bidrag.

Är du eller ditt företag intresserad av att stöjda Strömsholms GK? – Ta kontakt med klubbens marknadsansvarig.

Marknadskommittén
Tord Käck
Per-Anderz Eldenfalk

Välkommen som samverkansparter till Strömsholms GK du också!