Ungdomskommittén


Ungdomskommitténs främsta uppdrag är att skapa aktiviteter som främjar till att rekrytera och behålla fler ungdomar till klubben. Under säsongens erbjuds träningstillfällen för klubbens pro och andra ledare.

Är du intresserad av att prova golf? Eller vill du träna tillsammans med andra unga? Hör av dig till någon i ungdomskommittén.

Ungdomskommittén

Bo Eriksson

Lars Olah