Bankommitén


Bankommittén arbetar för att hålla vår fina golfbana i hög kvalité. Tillsammans med klubbens greenkeeper planeras och genomförs aktiviteter som både är förebyggande, löpande och utvecklande för banans skick. 

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på arbetet inom bankommittén? Hör av dig till någon i bankommittén.

Bankommittén
Sören Szilagyi
Sven Andersson
Tomas Blom
Tony Persson
Bo Eriksson
Paul Granath
Ulf Knutsson
Ari Sihvonen