Bankommitén


Bankommittén arbetar för att hålla vår fina golfbana i hög kvalité. Tillsammans med klubbens greenkeeper planeras och genomförs aktiviteter som både är förebyggande, löpande och utvecklande för banans skick. 

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på arbetet inom bankommittén? Hör av dig till någon i bankommittén.

Bankommittén
Henrik Wallentin – ordförande
Bo Eriksson
Tony Persson 
Tomas Blom
Eilert Alm
Sören Szilagyi
Ari Sihvonen
Sven Andersson
Ulf Knutsson