Bankommittén


Bankommittén arbetar för att hålla vår fina golfbana i hög kvalité. Tillsammans med klubbens greenkeeper planeras och genomförs aktiviteter som både är förebyggande, löpande och utvecklande för banans skick. 

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på arbetet inom bankommittén? Hör av dig till någon i bankommittén.

Bankommittén
Bo Eriksson, Ordförande
Tomas Blom, Sekreterare
Sven Andersson
Christer Järvegård
Ari Sihvonen
Lars Bergvall
Gillis Öberg
Urban Ekman
Ulf Knutsson
Tony Persson