Utbildningskommittén


Utbildningskommittén genomför bland annat teoriutbildning i samband med grönt kort-kurs, regelträffar, föreslår och genomför insatser för att öka medlemmarnas kunskaper om golfens regler och etik. Kommittén håller sig väl underrättade om den utbildning som arrangeras av RF, SGF, GDF.

Vill du engagera dig? Eller är du nyfiken på golfens utbildningar? Hör av dig till någon i utbildningskommittén.

Utbildningskommittén
Anders Randelius
Lars-Göran Åkerstedt