Medlemskommittén


Medlemskommitténs främsta uppdrag är skapa aktiviteter som främjar till att rekrytera och behålla medlemmar till klubben. Den årliga medlemsundersökningen och kontakten med klubbens medlemmar ligger till grund för kommitténs utvecklingsarbete med målsättning att möta medlemmarnas behov för en ökad trivsel. I arbetet ingår även att utveckla caféverksamheten genom förslag till faciliteter och utbud.

Vill du engagera dig? Eller har du tankar och idéer som du vill framföra? Hör av dig till oss!

Medlemskommittén
Anna Nyrén
Inger Danred
Kerstin Larsson
Christian Schmidt