IT-kommittén


IT-kommittén verkar för att föreningen har en fungerande digital miljö på kansliet, hemsida och sociala kanaler. 

IT-kommittén
Joachim Svärdh
Anette Wallentin
Gisela Löfstrand
Johannes Finn